MRO工业品采购服务平台

400-893-3686

新闻

品牌中心

联系方式
地址:北京市朝阳区南新园西路6号香榭舍9A1
邮编:100122
电话:400-893-3686
传真:010-87311207
邮箱:sales@tycorady.com
网址:www.tycorady.com
品牌中心

当前所在位置:首页 > 全部品牌

BDC

BDC
BDC公司简介
BDC ELECTRo nIC S.r.l.是意大利**的生产传感器的公司,成立于1970年,有一个非常大的领域成熟的经验,由于其适应能力,成为新的市场。企业结构*为敏捷的能满足客户要求,确保生产高质量和可靠性。
型号
507-BDC-6GP-41
507-BDC-6GPC-35-TB6
507-BDC-35T
506-BDC
506-BDC-1-6XP-TB12
506-BDC-XXX
512-BDC-6P-24
512-BDC-6P-24R
512-BDC-6XGPC-9-24R
512-BDC-A2G-6GP-24R
512-BDC-A2F-5R-24J
512-BDC
512-BDC-1-24J
512-BDC-1-4R-6P-24R-90
512-BDC-1-6P-24J
512-BDC-24J
512-BDC-3E
512-BDC-3E-6GP
512-BDC-3E-6GP-17-24J-90088
512-BDC-3E-6GP-24J-9000
512M-BDC-1-6P-24R
513-BDC-1-4RG-41-901
513-BDC-1-4RG-6P-9-40-909
M2QA90S2A M2QA 10 2-BDC 1
512-BDC-1-4G-6P-24R-90


上海铂鳞贸易有限公司|一站式服务
产品系列